Initiativ för framtiden

Tillsammans tar vi hand om människor och jorden

Vi visar goda exempel som redan existerar.

Vill du ha ett bättre samhälle
Trygghet
Hållbarhet
Hälsa
Frid och frihet

Goda

Vad är det goda? Frågan om vad det goda i livet består av kan säkert skilja sig från person till person, men det finns grundläggande saker som de flesta kan vara överens om.

Vi vill alla ha ren luft att andas, rent vatten att dricka, jord vi kan odla på, mat utan tillsatser, konstigheter och bekämpningsmedelsrester, en levande natur, skogar och marker vi kan vandra i, en biologisk mångfald som bidrar till den finstämda balansen på den här planeten. 

Vi är en del av naturen, vi är natur och obalansen i det yttre visar sig i våra kroppar och själar.

Andra viktiga ingredienser i det goda livet har med social hållbarhet att göra. Vad är det goda ur det perspektivet? Ska vi leva tillsammans för att skapa en skön tillvaro, ett meningsfullt liv, ett liv där vi kan bidra med våra gåvor, erfarenheter, kunskaper och den visdom vi har behöver vi kunna kommunicera med varandra, framför allt behöver vi mötas, samtala och skapa goda relationer. Människan behöver kärlek, men lika mycket behöver vi utrymme för att få ge av vår omsorg och kärlek till andra. Att få befinna sig i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för de flesta, där kan vi växa och utvecklas, utmanas och expandera. Vi behöver varandra för att kunna samla våra gemensamma krafter för att kunna skapa mer av det goda vi vill att vår värld ska bestå av. Tillsammans är det möjligt.

Grundläggande är också att kunna leva och inte bara överleva. Vi behöver alla någonstans att bo, vi behöver mat och värme. Dessa grundläggande behov delar vi med många andra varelser på den här planeten. Vi ska inte behöva köpslå om vår frihet för att skaffa oss den rättighet som är vår.

Det GODA vill hjälpa oss att navigera i utbudet av tjänster och varor som håller måttet utefter ovanstående beskrivning av vilka grundläggande behov vi har. Vi står inför ett paradigmskifte där allt fler blir medvetna om vad som är viktigt för en hållbar framtid. Vi är många som aktivt stödjer detta genom det vi gör, skapar, bygger etc. Människor som erbjuder andra att ta del av det nya och det goda vill förstås nå ut.  Det ska vara enkelt att välja det som är bra. Det GODA är ett forum för detta och en mötesplats där vi på olika sätt kan samverka. Vi vill alla kunna lita på det som marknadsförs och erbjuds. Många är trötta på att känna sig förda bakom ljuset. Vi vill känna oss trygga i de val vi gör. Det GODA bidrar till att göra det enkelt, helt enkelt. Väl Mött 🌱💚